Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2009

Ιστορίες που θέλουμε να μη ξεχάσουμε

Σας δίνω το στίγμα αυτού του ιστοχώρου: Ιστορίες που δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξεχάσουμε. Τις ζήσαμε, μας διαμόρφωσαν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι μας...
Σε αυτή την πορεία, σύντροφοι που μας συνόδευσαν, χάθηκαν, βγήκαν από τη ζωή μας. Όμως τις ιστορίες αυτές τις ζήσαμε μαζί και όσα χρόνια και αν περάσουν, πάλι το ίδιο σημαίνουν μέσα μας.
Άρα,
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι και κατά ένα τρόπο αυτοψυχαναλυτική!
ΚΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ